נתיב רב-תפוסה 444 - פאתי טייבה-מחלף אייל

הוספת נתיב רב-תפוסה בכביש 444 בכל מסלול בקטע שבין מחלף אלכסנדר (מדרום לטייבה) ועד צומת אייל באורך של כ-6 ק"מ.

סטאטוס:

טרום תכנון

אומדן תקציבי ראשוני:

כ-240 מיליון ש"ח