.

חיבור כביש 5233 לכביש 444 – שלב א'

הסטת תוואי כביש 5233 מצפון לתחנת "פז" וביצוע כביש דו-מסלולי ודו-נתיבי, באורך של כ-400 מ', וחיבור בצומת חדש לכביש 444.

סטאטוס:

תכנון מפורט

אומדן תקציבי ראשוני:

כ-35 מיליון ש"ח