כביש 780 – קריית אתא-זבולון

שדרוג הכביש לדו-מסלולי ותלת-נתיבי באורך של כ-3.5 ק"מ מפאתי דרום קריית אתא למחלף זבולון ויצירת נתיב ייעודי למעבר עתידי של המטרונית.

סטאטוס:

טרום תכנון

אומדן תקציבי ראשוני:

כ-160 מיליון ש"ח