כביש 781 – אבליים-גלעם

הרחבת הכביש לדו-מסלולי ודו-נתיבי באורך של כ-2 ק"מ ממחלף אבליים עד צומת גלעם.

סטאטוס:

טרום תכנון

אומדן תקציבי ראשוני:

כ-80 מיליון ש"ח