צילום: TERRASCAN

נתיב תחבורה ציבורית על כביש 471

הוספת נתיב לתחבורה ציבורית ונתיב עזר ליורדים לכביש 6 בכיוון מזרח למערב על כביש 471 משעריה עד לצומת נחשונים. אורך הנתיבים החדשים יהיה כ-2.5 ק"מ. הפרויקט כולל בניית גשר חדש מעל המסילה הקיימת.

אזור ראש העין הממוקם במכרז הפרויקט עמוס ביותר בכלי רכב במהלך שעות היום. הפרויקט הנדון ייתן תיעדוף לתחבורה ציבורית ובכך יקל את העומס הנדון וכן יקצר את זמני ההגעה מן הבית לעבודה ובחזרה.

סטאטוס:

ביצוע

אומדן תקציבי:

כ- 75 מליון ש"ח

צפי לביצוע:

יציאה למכרז רבעון שני 2020 (מותנה באישור תקציבי)