צילום: TERRASCAN

הכפלה ושדרוג של חניון הנתיב המהיר לתל אביב

הכפלה ושידרוג של חניון הנתיב המהיר וחידוש מסוף התחבורה הציבורית.

הפרויקט כולל:

  • תוספת של קומת ביניים וקומה נוספת – 65,000 מ"ר ובסך הכול תוספת של 1,800 מקומות חניה
  • הקמת מבני מנוחה לנהגי התחבורה הציבורית והשאטלים
  • שדרוג מסוף התחבורה הציבורית
  • הטמעת מערכות שליטה ובקרת מבנה ומערכות עזר למשתמשי החניון
  • שדרוג השילוט הקבוע והמשתנה.

 

בזמן עבודות ההרחבה ממשיך החניון לפעול כרגיל, למעט האזורים שייסגרו לצורך עבודות ההקמה. לנוחות המשתמשים ועל מנת לצמצם ככל האפשר סגירה של חניות, נבנה חניון זמני נוסף, ובו עומדים  לרשותם כ-850 מקומות חניה. החניון הזמני יפעל לאורך כל תקופת ההרחבה, בד בבד עם החניון המרכזי. כמו כן נוסף שאטל פנימי להסעה בין החניונים בתדירות גבוהה.

 

אומדן תקציבי:

כ- 650 מליון ש"ח

צפי לסיום ביצוע:

רבעון שני 2023

 

להמשך קריאה

 

 

תצלום אויר: ניב הנדסה ומדידות בע"מ. באדיבות "שפיר הנדסה"

זכיין

הנתיב המהיר בע"מ

טל׳ 3633*