קטע עירון-קסם: דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ

כביש 6 קטע מרכזי - הוספת נתיב בקטע קסם עין-תות

הקטע המרכזי של כביש 6 נפתח בהדרגה בתחילת שנות ה-2000, ועם השנים גדל נפח התנועה בכביש, וכאמור הוא משמש כיום 270,000 כלי רכב ביממה. מצב זה מחייב את הרחבתו של הכביש ואת התאמתו לביקוש, תוך שמירה על איכות הנסיעה ובטיחותה. לשם כך יזמה החברה תוכנית להרחבת הכביש במקטע המרכזי – תוספת נתיב בקטע המרכזי באורך כולל של 60 ק"מ בכל כיוון.

על פי התוכנית, יתווסף נתיב רביעי ממחלף קסם ועד מחלף עירון בשני הכיוונים, ויתווסף נתיב שלישי ממחלף עירון ועד מחלף עין תות, בשני הכיוונים. הנתיבים הנוספים יהיו נתיבי העדפה לתנועת תחבורה ציבורית ורכבים רבי-תפוסה. פרויקט זה מצוי בימים אלו בשלבי תכנון מתקדמים. ביצוע הפרויקט צפוי להתחיל בשנת 2024 ולהסתיים בשנת 2028.

הפרויקט כולל:

  1. הוספת נתיב רביעי ממחלף קסם ועד מחלף עירון
  2. הוספת נתיב שלישי ממחלף עירון ועד מחלף עין תות

סטאטוס:

תכנון מוקדם

גלריית תמונות

זכיין

דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ

טל׳ 03-9081111
[email protected]