קטע עירון-קסם: דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ

כביש 6 קטע מרכזי - הוספת נתיב בקטע קסם עין-תות

היקפי התנועה הגבוהים ביחס לתחזית הובילו לעומסי תנועה ולירידה במהירות הנסיעה ובשירות למשתמשים.

במטרה לקהל על עומסי התנועה התגבש פרויקט הוספת נתיב רביעי במקטע שבין מחלף קסם למחלף עירון והוספת נתיב שלישי במקטע שבין מחלף עירון לעין תות.

הפרויקט כולל:

  1. הוספת נתיב רביעי ממחלף קסם ועד מחלף עירון
  2. הוספת נתיב שלישי ממחלף עירון ועד מחלף עין תות

סטאטוס:

תכנון מוקדם

גלריית תמונות

זכיין

דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ

טל׳ 03-9081111
[email protected]