קטע עירון-קסם: דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ

כביש 6 קטע מרכזי - הוספת נתיב בקטע קסם עין-תות

היקפי התנועה הגבוהים ביחס לתחזית הובילו לעומסי תנועה ולירידה במהירות הנסיעה ובשירות למשתמשים.

במטרה לקהל על עומסי התנועה התגבש פרויקט הוספת נתיב רביעי במקטע שבין מחלף קסם למחלף עירון והוספת נתיב שלישי במקטע שבין מחלף עירון לעין תות.

יצוין כי בבחינת כדאיות כלכלית שביצע משרד התחבורה נמצא כי הרחבת הכביש הינה כדאית וסוגיית ייעוד השימוש בנתיבים הנוספים (נת"צ/נר"ת וכד') נמצאת בבחינת משרד התחבורה.

הפרויקט כולל:

  1. הוספת נתיב רביעי ממחלף קסם ועד מחלף עירון (הנתיב צפוי לשמש כנתיב בעל תעדוף לתחבורה ציבורית ולרכב רב תפוסה)
  2. הוספת נתיב שלישי ממחלף עירון ועד מחלף עין תות

סטאטוס:

תכנון ראשוני

גלריית תמונות

זכיין

דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ

טל׳ 03-9081111
[email protected]