.

כביש 6 קטע מרכזי - הרחבת הכביש בקטע קסם עין-תות

הרחבת כביש 6 ל – 4 נתיבים בכל כיוון בקטע קסם-עין תות.

ההרחבה המתוכננת תתבצע מן הנתיבים הקיימים החוצה. הנתיב הנוסף ישמש כנתיב בעל תעדוף לתחבורה ציבורית ולרכב רב תפוסה. 

בנוסף כולל הפרויקט הרחבת קטע עירון עין תות ל-3 נתיבים בכל כיוון. במקרה זה ההרחבה תבוצע כלפי פנים.

 

סטאטוס:

טרום תכנון

אומדן תקציבי ראשוני:

כ-3 מיליארד (עבור שני המקטעים)