הדמיית כביש גישה לקרית המודיעין: טוטם הדמיות ואנימציה בע"מ

כביש גישה לקרית המודיעין

 כחלק מהקמת מחנה קריית המודיעין בליקית בדרום (סמוך ללקיה), יש צורך בסלילת כביש גישה צפוני אל המחנה הצבאי.

פרויקט סלילת כביש הגישה לקריית המודיעין כולל הקמת גשר מפרידן מעל כביש 31, וגשר נוסף מעל לנחל סנסנה. אורך הכביש המתוכנן הינו כ-3 ק"מ, והוא יהיה חד-מסלולי ודו-נתיבי.

כיום: פרויקט בביצוע. מבוצעות עבודות להקמת שני גשרים: האחד מעל נחל סנסנה והשני מעל כביש 31. במקביל מתקדמים בביצוע עבודות עפר לאורך תוואי הפרויקט, בניית קירות תמך, תעלות ניקוז וקיר קרקע משוריין.

סטאטוס:

בביצוע

אומדן תקציבי:

כ- 100 מיליון ש"ח

צפי לסיום פרויקט:

 רבעון שני לשנת 2023

קבלן מבצע

א.מ.צ שמש 1990 בע"מ
טל׳ 04-6379999
[email protected]