כניסה משנית לקרית המודיעין

 

כביש גישה משני לקריית המודיעין באורך של כ- 3 ק"מ חד מסלולי, דו-נתיבי וחיבורו במפרידן (מחלף קטן) לכביש 31. הפרויקט כולל גשר מעל נחל סנסנה. 

 

סטאטוס:

תכנון מפורט ופרסום מכרז לביצוע בסוף שנת 2020

אומדן תקציבי:

כ- 145 מיליון ש"ח