כביש 6 – סומך-שלומי

החברה מקדמת תוכנית להכפלת קיבולת צירי האורך בצפון באמצעות סלילת המשך של כביש 6, ממחלף סומך ועד מחלף שלומי/ראש הנקרה (קטעים 8 ו-9), באורך כולל של כ-32 ק"מ.

סלילת קטעים אלו תאפשר לתנועה להתנהל ברמת שירות גבוהה גם בשעות השיא ותענה על הצורך בכבישים מהירים באזור זה שייווצר מתנופת הפיתוח הצפויה.

עם השלמת קטעים אלו ייפתחו לפני תושבי האזור הזדמנויות רבות ומגוונות בזכות הגישה הנוחה והמהירה למקומות תעסוקה חדשים, למוסדות השכלה, וכן למקומות בילוי ולמוקדי תרבות, במרכז הארץ ואף בדרומה.

כמו כן, העסקים הקיימים באזור יוכלו להרחיב את מעגלי הפעילות שלהם ולמשוך לקוחות ועובדים ולאתר שווקים חדשים שעד עתה היו רחוקים מדי.

בחודש מרץ 2021 הועברה התוכנית הסטטוטורית לקטע 8 (תמ"א 31/א/8) להערות הוועדות המחוזיות הרלוונטיות ולהשגות הציבור. הקטע האמור משתרע מהמחלף העתידי המתוכנן בצומת אבליים (מצפון לסומך) ועד למחלף העתיד להיבנות באזור היישוב מכר.

הקטע, שאורכו 14 ק"מ, כולל:

  • המשך סלילת כביש 6 כדרך דו-מסלולית, בעלת שלושה נתיבים לכל כיוון
  • הקמת שני מחלפים חדשים – מחלף אבליים ומחלף מכר
  • הסדרת דרכים חקלאיות ומעברים חדשים
  • שמירת רצועת קרקע מקבילה לכביש, להקמת מסילת ברזל עתידית.

עם סיום תקופת ההפקדה נידונו ההתנגדויות שהוגשו לתוכנית קטע זה במִנהל התכנון ע"י חוקר שמונה לשם כך ע"י מינהל התכנון. החברה ממתינה כעת להמלצות החוקר.

התוכנית הסטטוטורית למקטע הבא של הכביש: קטע 9 שאורכו כ-18 ק"מ, ממחלף מכר ועד למחלף שלומי-ראש הנקרה, כוללת שני תתי-מקטעים:

  • קטע 9/1 – ממחלף מכר ועד מחלף בית העמק – הועברה לוועדות המקומיות ולקבלת השגות מהציבור. תקופת ההשגות מסתיימת ב-16.3. לאחר מכן ובכפוף להחלטות מוסדות התכנון תועבר התכנית למקטע זה לאישור סופי.
  • קטע 9/2 – ממחלף בית העמק ועד מחלף שלומי/ראש הנקרה – התכנית לקטע זה צפויה להיות מוגשת לאישור המועצה הארצית לתכנון ולבנייה עד סוף שנת 2022.

כדי לקצר ככל האפשר את הזמן הדרוש לביצוע הפרויקט, חברת חוצה ישראל מקדמת מתווה לביצוע של שלב א' שיכלול את קטע 8 בשלמותו ואת קטע 9/1 (עד מחלף בית העמק).

על פי מתווה זה, העבודות אמורות להתחיל בשנת 2024, בהנחה שהתקציב הדרוש לפרויקט יאושר.

סטאטוס:

תכנון מוקדם וסטטוטוריקה

אומדן תקציבי:

כ-3 מיליארד ש"ח עד בית העמק (ללא המסילות)

צפי לביצוע:

ככל שיאושרו התכניות והתקציבים צפוי להיכנס לשלב ביצוע בשנת 2023