כביש 6 – סומך-שלומי

הפרויקט כולל הארכת כביש 6 צפונה מסומך ועד שלומי. הכביש מתוכנן להיות דו-מסלולי ותלת-נתיבי, באורך כ- 35 ק"מ, ולכלול 6-7 מחלפים.

עד שנת 2040 צפויה הפעילות (תושבים+תעסוקה) באזורים הקרובים לתוואי הנדון לגדול בעשרות אחוזים. הכפלת קיבולת צירי האורך בצפון באמצעות סלילת הקטעים הנדונים (8-9) תאפשר לתנועה בכיוון דרום-צפון להתנהל ברמת שירות גבוהה גם בשעות השיא בתנועה ויהוו מענה לצורך בכבישים מהירים כתוצאה מתנופת הפיתוח הצפויה.

סטאטוס:

תכנון מוקדם וסטטוטוריקה

אומדן תקציבי:

כ-2.5 מיליארד ש”ח עד בית העמק (ללא המסילות)

צפי לביצוע:

ככל שיאושרו התכניות והתקציבים צפוי להיכנס לשלב ביצוע בשנת 2023