.

מסילת זבולון ומסילת גליל מערבי

כחלק מפרויקט של יצירת שדרה אורכית למסילת רכבת כבדה מקבילה וחליפית למסילת החוף מקודם תכנון סטאטוטורי של מסילת זבולון ומסילת גליל מערבי.

מסילת זבולון מתחילה ממסילת העמק באזור מחלף יגור ומגיעה עד לכביש 85 עכו - כרמיאל.

מסילת גליל מערבי מתחילה מכביש 85 ועד גבול לבנון כולל מעבר ללבנון. 

בימים אלה נבחנות חלופות שונות לתוואי המדובר.

 

למסילות אלה חשיבות רבה ליצירת תוואי חלופי למסילת החוף ופיתוח תנועת הרכבות בין הצפון לדרום הארץ.

סטאטוס:

תכנון סטטוטורי