מנהרות הכרמל

חיבור צומת הקריות לכביש 2 באמצעות מערכת כבישים ומנהרות.

נתונים:

  • כבישים באורך כולל של כ-6.5 ק"מ
  • מנהרות באורך כולל של כ-5 ק"מ

תקופת זיכיון:

35 שנים

בטיפול החברה:

מתחילת ההפעלה

עלות:

כ-1.25 מיליארד ש"ח

זכיין

קבוצת כרמלטון בע"מ

טל׳ 5424*