.

שדרוג כביש 5233 במתכונת מלאה

שדרוג תוואי כביש 5233, לכביש דו -מסלולי ו דו- נתיבי, באורך של כ-1.8 ק"מ , כולל הוספת גשרים מעל כביש 531 וכביש 6.

הפרויקט מחולק לשני שלבים:

שלב א - הסטת חלקו המערבי של כביש 5233 צפונה בקטע שבין כביש 531 וכביש 444.

שלב ב - ביצוע הכפלת הכביש והוספת הגשרים

 

סטאטוס הפרויקט:

תכנון מוקדם – התכנית בהפקדה

במקביל – תכנון מפורט לשלב א'  

 

צפי לביצוע:

יציאה למכרז רבעון רביעי 2020