.

כביש 383

הקמת דרך ראשית רבת קיבולת חדשה שתשמש ציר המשך לדרך 39 המתוכננת מכביש 38 במזרח ועד כביש 3 במערב.

הפרויקט כולל סלילת כביש דו-מסלולי ותלת נתיבי באורך של כ-29 ק"מ. הקמת גשר מעל כביש 6 ומעל מסילת רכבת ישראל, הקמת מחלפים חדשים וטיפול בכ- 13 צמתים לאורך הכביש, סלילה של דרכי שירות ודרכים חקלאיות.

סטאטוס:

תכנון מוקדם וסטטוטורי