כביש 6 - הטמעת מערכת שקילה בתנועה

רכישת 2 מערכות שקילה בתנועה לצורך שקילת משאיות שימוקמו במפרצי המנוחה בקטע המרכזי של כביש 6, אחת לדרום ואחת לצפון.

סטאטוס:

האפיון הושלם. בשלב יציאה לקבלת הצעות

אומדן תקציבי:

כ-2 מיליון ש"ח, לרכש והקמה וכ-3 מיליון ש"ח, לתפעול ותחזוקה למשך 5 שנים