אלעד ברקת: צילום: TERRASCAN

שדרוג כביש 444 – אלעד-ברקת

הרחבת כביש 444 בקטע שבין צומת ברקת לצומת אלעד והפיכתו לכביש דו-מסלולי דו-נתיבי באורך של כ-3.3 ק"מ, התואם את נפחי התנועה באזור.

הרחבה זו תתן מענה לעומסי התנועה הקיימים בתוואי במצב הנוכחי ותאפשר זרימת תנועה טובה יותר ומענה משופר למשתמשי הדרך אשר עושים דרכם בקטע זה מידי יום.

במסגרת הפרויקט מוכפל גשר כביש 444 מעל לכביש 6, מבוצע צומת אשר עתיד לחבר את כביש 444 לכביש 461 (מחלף גבעת כח) ונבנה קיר אקוסטי מול הישוב אלעד.

לאורך כל תקופת ביצוע הרחבת הכביש הנדונה נשאר כביש 444 כביש פעיל  והחברה מבצעת את העבודות באמצעות הסטות תנועה בין מסלולי הנסיעה.

בימים אלה הסתיימו העבודות לסלילת המסלול המערבי החדש כולל הגשר החדש מעל כביש 6. התנועה הוסתה מהמסלול הקיים אל החדש ויחלו עבודות השיקום של המסלול הקיים.

סטאטוס:

ביצוע

אומדן תקציבי:

כ - 110 מיליון ש״ח

צפי לסיום:

רבעון שלישי 2021

גלריית תמונות

קבלן מבצע

א.מ.צ שמש 1990 בע"מ

טל׳ 04-6379999
[email protected]