צילום: גל פרידמן

Board of Directors

Roni Milo – Head of Board of Directors.

Keren Aslan

Yael Lipman

Michal Zimler

Israel Gilead