צילום: גל פרידמן

Board of Directors

Hussam Bishara, CPA – Head of Board of Directors.

Ronit Even Zahav Meitin

Dov Nardimon

Rani Haj Yahya

Sigal Shaltiel-Halevi

Sigal Dadon-Levy

Yaakov Friedgoot