חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק חופש המידע") נחקק בחודש מאי 1998 ונכנס לתוקפו בחודש מאי 1999.

מטרת חוק חופש המידע היא להנהיג בישראל את מהפכת השקיפות באשר לפעולות הרשויות הציבוריות, ולאפשר לכל אזרח או תושב ישראלי להפנות לרשות ציבורית בקשה למידע בכל הקשור לפעילותה. הרשות מצדה מחויבת לספק כל המידע המצוי ברשותה בפורמט כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב, וזאת בכפוף לסייגים המפורטים בחוק חופש המידע.

הממונה על יישום הוראות חוק חופש המידע בחברה הינה גב' שרית סטייר. ניתן לפנות לממונה, בכתב, באחד האמצעים הבאים:

באמצעות טופס זה:

או לחילופין:

בדוא"ל

בפקס, שמספרו: 03-6255887

בדואר, לכתובת: רח' הרוקמים 26 מרכז עסקים עזריאלי חולון בניין D קומה 4

לתשלום אגרות ע"פ חוק חופש המידע ניתן לשלם בהעברה בנקאית לפי הפרטים הבאים:

הבנק הבינלאומי (31), סניף 048, מס' חשבון: 214442, שם החשבון: חברת כביש חוצה ישראל בע"מ