הגנת הסביבה והטבע

חברת חוצה ישראל  משקיעה מאמצים רבים במהלך התכנון ההקמה, הביצוע ואחזקת הפרויקטים שהיא בונה, בהטמעתם של הפרויקטים בנוף עד כמה שניתן ובצמצום השפעתם הסביבתית. עבודה זו מתבצעת תוך שיתוף פעולה מתמשך עם גורמים מגוונים ביניהם רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה, קרן קיימת לישראל והחברה להגנת הטבע שמנחים מקצועית את הצוות הסביבתי של החברה. חלק מהפרויקטים שמבצעת ומנהלת החברה תורמים לאיכות הסביבה מעצם מהותם.

החברה פעלה וממשיכה לפעול בנושאי שימור טבע ונוף, בשיתוף פעולה הדוק עם זכייני הפרויקטים שהיא מנהלת. הן מטעמה והן מטעם הזכיינים מועסקים בפרויקטים אנשי מקצוע מהבולטים בתחומם מתחומים רלוונטיים כגון אדריכלות נוף, אגרונומיה, אקולוגיה, גיאולוגיה, ניקוז והשקיה שעל פי הנחיותיהם נשמרים היבטי הסביבה והנוף בפרויקטים . ביצוע הנחיותיהם בזמן העבודות מלווה ע"י מפקח סביבתי שמתדרך את מנהלי העבודה וקבלני המשנה וכן צוות אבטחת איכות.

אנו גאים להציג מספר הדוגמאות בולטות של היבטי הגנת הסביבה ושיקום האתרים במגוון הפרויקטים של החברה:

פרויקטי תחבורה ציבורית המפחיתים זיהום אוויר

חברת חוצה ישראל מקדמת פרויקטי הסעת ההמונים ותחבורה שיתופית שמפחיתים את מספר הרכבים הפרטיים על הכביש, את העומס בכבישים ואת זיהום האוויר, ותורמים לסביבה נקייה יותר.
צילום: ניב הנדסה ומדידות בע"מ. באדיבות "שפיר הנדסה"

שיקום נחלים והקמת פארקים

החברה רואה חשיבות גדולה בהחזרת הטבע לקדמותו עד כמה שניתן לאחר סיום העבודה על פרויקט ובמהלכו .כמו כן בהחזרת השטח למצב "טבעי" יותר מאשר היה לפני תחילת העבודות במידת האפשר. נחלים הם בתי גידול חשובים במיוחד למיני בעלי חיים וצמחייה רבים והם מהווים גם אלמנט נופי מיוחד ולכן נעשה מאמץ מיוחד לשמור על זרימתם ועל הסביבה הטבעית שלהם, תוך הנגשתם למבקרים על ידי שבילים לצידם, פארק ופיתוח נופי.
צילום: איציק אבולעפיה

שיקום נופי והגנה על חי וצומח

כחלק מהשאיפה לצמצם עד כמה שניתן את פגיעת הפרויקטים שאנו בונים בנוף ובבעלי החיים, אנו משלבים כבר בשלב תכנון הפרויקטים מגוון של צעדים למטרה זו, ביניהם בניית מנהרות ומעברים מיוחדים לבעלי חיים, שימוש חוזר בעודפי עפר לשיקום הנוף, שיקום נופי לאורך הכביש בעזרת צמחי בר והעתקת עצים בוגרים למיקום חדש.
צילום: TERRASCAN

שימור ואצירת מי גשמים

שימור מי גשמים שזורמים על פני הקרקע (מי נגר) על ידי כך שמאפשרים להם לחלחל או אוגרים אותם, במקום שיזרמו לנחלים ומשם לים, הוא אתגר חשוב שעוזר הן לצומח המקומי והן למשק המים הלאומי. מתכנני כביש 6 נקטו במגוון של אמצעים ושיטות כדי לאצור כמה שיותר מי גשמים.
צילום: איציק אבולעפיה