מומחיות בתחום ה-PPP

בשנים האחרונות אנו עדים להתפתחות משמעותית בהוצאה לפועל של פרויקטי תשתית בישראל באמצעות מודל ה-PPP (פירושו: Public Private Partnership) הן ברמה הלאומית והן ברמה המוניציפאלית. חברת חוצה ישראל היתה החברה הראשונה אשר יישמה בהצלחה בישראל את מודל ה-PPP בפרויקט לאומי, כשהחלה בהקמת כביש 6 - עורק התחבורה הראשי בישראל בשנת 1996. כביש חוצה ישראל, אשר פרץ את הדרך, ביסס אפיק פעולה חדשני במשק הישראלי להקמת פרויקטים לאומיים. לראשונה הסתיים פרויקט ענק בתחום התשתיות בתקציב המתוכנן ולפני לוח הזמנים המחויב, תוך קביעת סטנדרטים חדשים של איכות, שירות והגנה על ערכי הטבע והסביבה.

מהו PPP?

הסכמים ארוכי טווח לשיתוף פעולה בין המגזר הציבורי לפרטי (לרוב רחבי היקף ומורכבים), לצורך אספקת תשתית/מוצר/שירות ציבורי, באמצעות המגזר הפרטי, תוך מיצוי יתרונם היחסי של השותפים ע"י הקצאה יעילה של סיכונים, מקורות ותגמולים במטרה להשיא את איכות התשתית/מוצר/שירות במונחים של עלות/תועלת.

מאפיינים מרכזיים של פרויקט PPP

 • ​שיתוף פעולה בין המגזר הפרטי למגזר הציבורי
 • ניצול היתרונות היחסיים של המגזרים השונים, על ידי חלוקת סיכונים אופטימלית ביניהם
 • פעילות המגזר הפרטי כוללת לרוב: תכנון, הקמה, מימון, תפעול ותחזוקה
 • תקופת הסכם ארוכה (20-35 שנה)
 • מעבר המדינה ממעמד של בעלים למעמד של רוכשי שירות או מוצר (התשלום יכול להיעשות על ידי הציבור או הממשלה)

היכן אנו משתלבים?

מודל ה PPP הינו מודל מורכב הדורש ליווי ופיקוח משלב הייזום לאורך כל שלבי הפרויקט ועד חזרתו לידי המדינה, חברת חוצה ישראל מלווה מיזמים מסוג זה לאורך כל חיי המיזם, כמפורט:

 • ייזום וקידום פרויקטים מתאימים: באמצעות עריכת בדיקות כלכליות ותחבורתיות נדרשות וקידומם בקרב מקבלי ההחלטות
 • גיבוש המתווה לזיכיון
 • עריכת מכרז לבחירת זכיין על כל שלביו
 • סגירה פיננסית
 • פיקוח ובקרה על הפעלת הזיכיון, לרבות הרחבות, תוספות והקמת מיזמים נלווים
 • ליווי הסדרים משפטיים ופיננסיים במהלך חיי הזיכיון ועוד

מובילים ב-PPP

עם סיום התכנון ותחילת ההקמה של הקטע המרכזי של כביש 6  מונתה החברה ע"י הממשלה לשמש רשות ממונה המפקחת על הזכיין דרך ארץ. ניסיונה הרב של החברה והצלחת פרויקט כביש 6 הובילו בשנת 2010 למינויה כרשות ממונה גם על פרויקטים זכיינים נוספים: מנהרות הכרמל והנתיב המהיר לת"א. כך, הפכה החברה לרשות ממונה על כל כבישי האגרה בארץ. 

במהלך השנים צברה החברה ניסיון עשיר ומגוון וידע נרחב בתחום,אשר מיושמים ע"י צוות מקצועי ורב תחומי. לחברה ממשק מול נציגי ממשלה והזכיינים, עובדה אשר מקלה על תהליכים וחוסכת במשאבים.

כך  שוקדת החברה באופן שוטף על פיתוחים ושיפורים בפרויקטים השונים, בד בבד עם פיקוח צמוד וייצוג נאות לציבור הצרכנים. כיום מקדמת החברה מספר פרויקטים לאומיים מורכבים המבוצעים במודל זה ובמקביל מנהלת ומפקחת על כל כבישי האגרה בארץ, כמפורט:

פרויקטים בהקמה:

 • הרחבת חניון הנתיב מהיר - זכיין :הנתיב המהיר בע"מ
 • רכבת קלה חיפה נצרת - החברה תפרסם מכרז זכייני לפרויקט במהלך 2020

פרויקטים בניהול ופיקוח:

 • כביש 6 מקטע מרכזי
 • הקמת המקטעים הצפוניים של כביש 6 - זכיין 6 חוצה צפון
 • מנהרות הכרמל
 • הנתיב המהיר לת"א