חקיקה והסכמי זיכיון


כביש 6 קטע מרכזי (שורק-עין תות)

 

כביש 6 קטעים צפוניים (יוקנעם-סומך)

 חוזה הזיכיון

  נספח A

 נספח B

 נספח B1

  נספח C

  נספח C1

 נספח E

 נספח F

 נספח G

נספח I

 נספח J

 נספח K

 נספח K1

  נספח K2

 נספח L

  נספח M

 נספח N

 נספח P

 

מנהרות הכרמל

הנוסח המוצג הינו נוסח משולב בו מוטמעים שינויים והערות שנעשו במסגרת תיקונים להסכם הזיכיון מן השנים 2005 ו- 2006. נוסח זה, המשלב את ההערות כאמור בתוך ההסכם המקורי, הינו נוסח בלתי פורמלי, אשר נערך לצורכי עבודתה של הרשות הממונה.

יודגש כי נוסח זה אינו נוסח מקורי וחתום וככזה ייתכנו בו טעויות. ההסכמים המקוריים נמצאים במשרדי הרשות הממונה וניתן לעיין בהם בכל עת, בתיאום מראש.

 חוזה זיכיון מנהרות הכרמל

 תוספת להסכם הזיכיון מיום 04.03.99

 תוספת לחוזה הזיכיון מיום 29.12.11

 ANNEX EE

 ANNEX X

 ANNEX Y

 תוספת להסכם זיכיון מיום 3.1.16

 תוספת להסכם זיכיון מיום 28.12.17

 

הנתיב המהיר

חוזה זיכיון נתיב מהיר

נספח הגדרות

נספח י"א

נספח י"ב

נספח י"ג

נספח י"ד

נספח ט"ו

תוספת 2013 לחוזה זיכיון

תוספת 2019 לחוזה זיכיון 

הוראה תפעולית קטע נסיעה ראשון