צילום: TERRASCAN

כביש 6 מקטע צפוני

בהתאם לסעיף 12ב לחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה – 1995 (להלן – "החוק") מי שחולק על חיוב, או מי שרואה את עצמו נפגע מהפעלת סמכויות בעל הזיכיון – חברת 6 חוצה צפון בע"מ - לפי סעיף 12 לחוק, רשאי לערור על כך לפני ועדת ערר.

ועדת הערר היא גוף מעין-שיפוטי (בית דין מנהלי), בלתי תלוי, המונה שלושה חברים (יו"ר הוועדה, נציג ציבור ונציג הרשות הממונה – חברת כביש חוצה ישראל בע"מ). חברי ועדת הערר ממונים על ידי שרי הממשלה.

יש להגיש את הערר בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה על החיוב, או ממועד הפעלת הסמכות ע"י בעל הזיכיון. הוראות בדבר אופן הגשת הערר מפורטות תחת הלשונית "נוהל הגשת ערר לוועדת הערר".

על החלטה סופית של ועדת הערר ניתן לערער, אם ניתנה לכך רשות, בפני בית המשפט המחוזי. המועד להגשת בקשת רשות הערעור הוא 15 ימים ממועד מתן ההחלטה הסופית בערר.

המינוי הסתיים טרם מונו חברי ועדה חדשים

מזכירות ועדת הערר:

מזכירות ועדת הערר- כביש 6 (מקטעים צפוניים) (אצל חברת כביש חוצה ישראל)

רחוב הרוקמים 26 מרכז עסקים עזריאלי חולון בניין D קומה 4.

טלפון: 073-7143211, פקס: 03-6247489.

שעות פעילות הועדה: ימים א-ה בין השעות 08:00-15:30 

מזכירת הועדה - גב' זהבה לרנר

מנהלת מזכירות ועדות הערר - גב' אילנה ויינברג