בימים ראשון עד שישי בין התאריכים, 31.7.22-5.8.22 יבוצעו עבודות לילה לצורך שינויים בהסדרי התנועה, בקטע שבין מחלף עין תות למחלף יקנעם

בימים ראשון עד שישי בין התאריכים, 31.7.22-5.8.22 יבוצעו עבודות לילה לצורך שינויים בהסדרי התנועה, בקטע שבין מחלף עין תות למחלף יקנעם

שימו לב >> 

הסדרי תנועה ועבודה:
>> בלילה שבין שלישי לרביעי ,2-3.8.22 תחסם רמפת הירידה ממחלף אליקים לכיוון כביש 6 צפון

 >> בלילה שבין רביעי לחמישי ,3-4.8.22 תחסם רמפת העלייה מכביש 6 צפון לכיוון מחלף אליקים

>> יבוצעו עבודות בשטח המפרדה שבמרכז הכביש, בקטע שבין מחלף אליקים לחניון קק"ל

>> יבוצעו עבודות בשול הדרך בקטע שבין מחלף חניון קק"ל ליקנעם,בשני כיווני הנסיעה

>> במהלך ההסדר יוצבו פקחים להכוונת התנועה

>> העבודות יבוצעו בין השעות 21:00 - 05:00 למחרת

אנחנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות

מפת העבודות בקטע שבין מחלף עין תות למחלף יקנעם