פיתוח עסקי

חושבים מחוץ לנתיב

כחברה לאומית לפיתוח תשתיות תחבורה, חברת חוצה ישראל מכירה בהשפעות פעילותה על הכלכלה, על החברה ועל הסביבה במדינת ישראל. מתוך נאמנות להגדרת תפקידה – יוזמת ומקימה פרויקטים לאומיים מורכבים – החברה פועלת להגשמת חזון בגישה שלפיה ראייה כוללת ויצירת שיתוף פעולה ודיאלוג עם שותפיה ומחזיקי העניין שלה יועילו למשק הישראלי ויעודדו את פיתוחו ושגשוגו לטובת מיצוי הפוטנציאל של כלל התושבים.

מתוך ראייה זו ותוך שילוב של ניסיון קיים, הבנת הצרכים של ציבור משתמשי הדרך והשראה ממיזמים תחבורתיים חדשניים ברחבי העולם, חוצה ישראל יוזמת פרויקטים תחבורתיים המקדמים את הנגישות ואת היעילות של מערכת התחבורה הלאומית ומפתחים את הפן העסקי של החברה.

תוכנית הפיתוח העסקי של חברת חוצה ישראל לשנים הקרובות כוללת פעילות חדשה בתחומים האלה:

אנרגייה מהכביש: הקמת מתקנים פוטו-וולטאיים בכביש 6 ובתוואי הרכבת הקלה "נופית"

הממשלה אישרה זה מכבר את תוכנית המתאר הארצית למתקנים פוטו-וולטאיים, והיא מאפשרת, לראשונה, הקמת מתקנים פוטו-וולטאיים בשטחי מחלפים, בקירות תמך ובקירות אקוסטיים. החברה בוחנת היתכנות להקמת מתקנים בפרויקטי החברה, הן באופן עצמאי הן באמצעות זכיינים קיימים או עתידיים.

החברה בוחנת את האפשרות להקים מתקנים פוטו-וולטאיים שייצרו חשמל מאנרגיית השמש לרשת החשמל הארצית בשטחים כלואים, ב-11 מחלפים לאורך כביש 6, בשטח כולל של כ-1,300 דונם. פרויקט זה ייחודי בגודלו ומתאפשר בזכות היקפם ושטחם הנרחב של המחלפים לאורך כביש 6. הפרויקט צפוי לייצר חשמל בהיקף של יותר מ-80 מגה-ואט לרשת החשמל הארצית ולקדם את היעדים הלאומיים בתחום האנרגייה המתחדשת.

בשנת 2021 השלימה החברה בחינה טכנו-כלכלית של הפרויקט וקידמה את שלבי התכנון שלו. בד בבד קידמה החברה מתווה להסכם עם הזכיין להקמה ותפעול של המתקנים האלה, והוא עתיד להיחתם בשנת 2022. עם החתימה על ההסכם יפורסם מכרז לבחירת היזם אשר יקים את המתקנים הפוטו-וולטאים ויפעילם במשך כ-25 שנים.

כמו כן החברה בוחנת הקמה של מתקנים פוטו-וולטאיים בפרויקט הרכבת הקלה "נופית" על גבי גגות הדיפו (המרכז הלוגיסטי) בקריית אתא ובריינה, בשטח כולל של 28 דונם. המכרז למיזם זה צפוי להתפרסם בשנת 2022.

פיתוח מסחרי לאורך כביש 6

מנוחה, נוחות, בטיחות

כחלק ממדיניותה להגברת הבטיחות בכביש, החברה מקדמת תוכנית להקמת ארבעה מפרצי מנוחה. במפרצי המנוחה יהיו גם חניות למשאיות, לאוטובוסים ולכלי רכב פרטיים, עמדות טעינה חשמלית, שירותים ופינות ישיבה לרווחת משתמשי הדרך. במפרצים הצפוניים תותקן גם הכנה למערכות משלימות למערכת WIM (מערכת שקילה למשאיות נושאות מטען).

תנועה, מנוחה, תנועה

תנועה היא חופש, אבל לפעמים צריך גם לקחת חופש מהתנועה, למען בטיחות משתמשי הדרך. הגשמת חזון הנגישות שהחברה מובילה מתייחסת גם לאפשרות לנוע לכל מקום בארץ תוך שמירה על בטיחות וערנות. חוצה ישראל מובילה תוכנית לבניית מפרצי חירום ומנוחה לאורך כביש, והיא משולבת (בחלקה) בפיתוח המסחרי לאורך הכביש. מפרצי המנוחה יקלו על הנהגים, יאפשרו ירידה בטוחה למשתמשי הדרך ויגבירו את הבטיחות בכביש, שכן הם יצמצמו את מרחקי הנסיעה בין תחנות העצירה העומדות לרשות הנהגים בכביש כיום ויאפשרו לנהגים להתרענן ולנוח. המפרצים החדשים גם יסייעו באכיפת תקנות התעבורה המחייבות נהגי משאיות לנוח לאחר כמה שעות נהיגה.

הקמת מתחמי תדלוק ושירותים

החברה פרסמה קול קורא ליזמים המעוניינים להקים מתחמי תדלוק ושירותים נלווים לאורך הכביש, ובהם חנויות נוחות, שטחי שירות ליד תחנות התדלוק ואזורי מנוחה. מתחמי תדלוק אלו יתרמו לנוחות ולבטיחות של הנהגים.