החלו העבודות להקמת קו מטרונית קרית אתא

חברת חוצה ישראל מבצעת עבודות לחידוש קו הביוב ברח' התעלה

צחי זרקו,סמנכ"ל חטיבת ההנדסה ופיתוח בחוצה ישראל: "העבודות לחידוש קו הביוב ימשכו כשישה חודשים עם סיומן נחל בעבודות לחידוש תשתית הניקוז ופיתוח הרחוב לקראת הקמת קו המטרונית "

הדמיית מטרונית קרית אתא, רחוב התעלה: אין3די בע"מ