מתחילים בסלילת כביש הגישה לקרית המודיעין החדשה

חברת חוצה ישראל מתחילה השבוע בעבודות הביצוע לסלילת כביש גישה שיחבר את קרית המודיעין החדשה בנגב עם כביש 31; העבודות יבוצעו בסמוך למתחם פז סנטר תל שוקת

היקף הפרויקט נאמד בכ-100 מיליון ש"ח