עו"ד גיא לויאן מונה ליועץ המשפטי של חברת חוצה ישראל

דירקטוריון חברת חוצה ישראל אישר את מינויו של עו"ד גיא לויאן ליועץ המשפטי של  חברת חוצה ישראל.

בתמונה: גיא לוין, קרדיט לתמונה: טדי אלון