גיל עציון, סמנכ"ל ההנדסה והפיתוח של חברת חוצה ישראל מסיים את תפקידו

גיל עציון, סמנכ"ל ההנדסה והפיתוח של חברת חוצה ישראל מסיים את תפקידו.