חוברת סיכום פעילות החברה לשנת 2020

ותוכנית העבודה לשנת 2021

שמחים להציג בפניכם את חוברת סיכום פעילות החברה לשנת 2020 ותוכנית העבודה לשנת 2021.

בחוברת מוצגים נתונים על פעילותה וצמיחתה של החברה בשנת 2020, פרויקטי הדגל ומבחר פרויקטים מתוך עשרות שהחברה מנהלת ברחבי הארץ.

 

פתחנו את שנת 2021 בעיצומו של תהליך צמיחה מרשים במטרה להמשיך ולפרוץ דרכים חדשות בתחבורה.