נעים לירוק

חברת חוצה ישראל בע"מ מודיעה כי מאגרי המידע המפורטים להלן היו בבעלותה החל ממועד רישומם ועד ליום 1.10.2020:

  • "נעים לירוק – איתוראן – ניטור הרגלי נסיעה", מס' מאגר 48992;
  • "נעים לירוק – טרפילוג – ניטור הרגלי נסיעה", מס' מאגר 600008686;
  • "מאגר מתנדבים נעים לירוק", מס' מאגר 700049338;
  • "ניטור הרגלי נסיעה במסגרת פרויקט נעים לירוק – מוטורולה", מס' מאגר 700061171;
  • "ניטור הרגלי נסיעה במסגרת נעים לירוק – ISR", מס' מאגר 700061172.

החל מיום 1.10.2020 חברת נתיבי איילון בע"מ (חברה מס' 510536352) הינה הבעלים של מאגרי המידע הנ"ל.

פרטי איש הקשר בחברת נתיבי איילון: עובד כדורי, ראש אגף מערכות מידע, שדרות נים 2, ראשל"צ, בניין עזריאלי ראשונים, 03-6931204, [email protected]