הדמיית חניון הנתיב המהיר: יינון - תכנון, ייעוץ ומחקר בע"מ

חניון הנתיב המהיר בגיליון החדש של אגוד המהנדסים

הרחבה ושדרוג של חניון הנתיב המהיר לתל אביב

לנוכח הצלחת מיזם הנתיב המהיר לתל אביב ולאור הביקוש הרב למקומות חנייה בחניון, יזמו משרדי התחבורה והאוצר וחברת חוצה ישראל תוכנית להכפלה ושדרוג של החניון. זהו פרויקט מורכב הנדסית שכן החניון ממשיך לפעול בזמן העבודות. הפרויקט הציב אתגרים מורכבים בתחומי התכנון והביצוע.

בשער הגיליון תמונה מרהיבה המתארת את העבודות בחניון הנתיב המהיר
בגיליון עצמו סקירה מקצועית על הפרויקט מאת אלון יער, ראש תחום תכנון בחוצה ישראל, אשר מתארת את התכנון והביצוע של הפרויקט! 

הכתבה פורסמה בכתב העט המקצועי: "הנדסת בנייה ותשתיות", של איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות בישראל, גיליון מס' 88, ספטמבר 2020

להלן קישור לפורמט הדיגיטלי של הגיליון החדש של בטאון איגוד המהנדסים:  http://www.tirosh-site.com/up/tastiyot-88