הדמיה: ינון - תכנון, יעוץ ומחקר בע"מ

שני מכרזי מסגרת לביצוע עבודות קבלניות בתוואי העירוני והבינעירוני בפרויקט הרכבת הקלה חיפה –נצרת, במסגרת שלב "אינפרה 1"