הדמיה: ינון - תכנון, יעוץ ומחקר בע"מ

הרכבת הקלה חיפה-נצרת מתקדמת תחנה

הודעה לעיתונות

 

הדמיה תחנת קריית הממשלה

הדמיה תחנת קריית הממשלה

מפת התוואי חיפה-נצרת