חוצה ישראל

הנפת קורות במחלף מיתר

לכל הפרויקטים
קמפיין

חוצה ישראל

פרויקטי דגל

לכל הפרויקטים
קמפיין

חוצה ישראל

פרויקטי דגל

לכל הפרויקטים

פתרונות תחבורתיים מתקדמים

חוצה ישראל מקדמת ומפתחת פרויקטים מורכבים בארבעה תחומי פעילות
כבישים
רכבות
היסעי המונים
כבישי אגרה
לכל המבזקים

פרויקטי הדגל