חוצה ישראל

הנפת קורות בגשר מיתר

לכל הפרויקטים

פתרונות תחבורתיים מתקדמים

חוצה ישראל מקדמת ומפתחת פרויקטים מורכבים בארבעה תחומי פעילות
כבישים
רכבות
היסעי המונים
כבישי אגרה
לכל ההודעות

פרויקטי הדגל