חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 
 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

הפרוייקט התמודד עם סוגיות סביבתיות מתחילתו. יש לציין כי ראיית והבנת החברה הביאה מהיום הראשון לפעילות "מוטת סביבה" תוך שילוב מתכננים ויועצים נופיים וסביבתיים, בקרה וליווי בתחום זה, התאמת תוואים לא מעט עקב סוגיות סביבה וסובב וכמובן עד הטמעת הנושא ביישום בפועל במחלפים ובדרישות שהבאנו בפני הזכיינים שהתחרו על הפרוייקט. החברה עברה התמודדות לא פשוטה מול גופים ירוקים למיניהם אך תמיד הציגה בשלמות רבה את תפיסתה הסביבתית באופן שהתקבל במלואו ע"י כל הגורמים הרשמיים והציבוריים.מערכת מסועפת של עבודות מחקר ובחינות סביבתיות מלווה את הפרוייקט "מרגע לידתו"; בחלקן, כאלו שנדרשו במסגרת הוראות התכנית (תסקירים וכד') ובחלקן עבודות יזומות על-ידנו (בתחומי רעש, עיצוב נופי, שימוש בחומרים, השפעות על טבע - חי וצומח וכיו"ב).

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE