חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 14/01/14 - פרוטוקול מס' 657

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

657 - חפירות ארכיאולוגיות – רשות העתיקות – קטע 3/21

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם רשות העתיקות לביצוע חפירות בדיקה ארכיאולוגיות בקטע 3/21 של הכביש.

ההתקשרות בפטור לפי תקנה 3 (7) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  1. ההתקשרות עם תאגיד שהוקדם בחוק שהנושא בתחום סמכותוהבלעדית ומכח חוק רשות העתיקות.
  2. הפטור לפי תקנה 3 (7) לתקנות חובת המכרזים.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE