חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 23/01/14 - פרוטוקול מס' 658

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

658/1 - אבסולוט – בדיקת כמויות לעבודות עפר

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת בדיקת כמויות עבודות עפר במקטע DS4 של קטע 2/21 באמצעות חברת אבסולוט. ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  1. אבסולוט בדק את התכנון המקורי וזמן הבדיקה יהיה קצר יותר מכל גוף אחר.
  2. לוח זמנים ללימוד והכרות עם תוכניות התכנון של אבסולוט קטן באופן משמעותי.

 

הבדיקה נדרשת במהירות על מנת לאפשר עדכון לתכנון לביצוע תוך כדי ביצוע.

 


 

658/2 - קטעים 7+3 – הפעלת מעבדה לבקרה – מכון התקנים

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הפעלת מעבדת מכון התקנים לביצוע בקרה על בדיקות מעבדה של איזוטופ בעבודות בקטעים 7+3.

 

ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  1. נדרשת בקרה בהיקף קטן על המעבדה הזוכה במכרז לקטעים הצפוניים, במקרים בהם המעבדה הזוכה מבצעת בדיקות עבור גורמים אחרים.
  2. מכון התקנים הגיש הצעה שדורגה במקום השני באותו מכרז וההתקשרות עימו היא על בסיס הצעתו בהליך.
  3. הסכום נכנס לגדר הפטור בתקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE