חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 04/07/13 - פרוטוקול מס' 633

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

תיעוד ביצוע באמצעות צילומי וידאו וסטילס


החלטה:
וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת יציאה בהליך לקבלת הצעות לתיעוד ביצוע הצעות לתיעוד וידאו וסטילס בתנאים
שנדונו ולגופים שצויינו בפניה.

ההתקשרות פטורה ממכרז פומבי בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות מכרזים.


נימוקי הוועדה:
  א. לחברה נסיון מוצלח לתיעוד פרויקטים באמצעות מסוק .
  ב. קיים צורך דחוף בתיעוד הפרויקטים של החברה לאור מיצוי ההתקשרות הקודמת בנושא.
  ג. היקף ההתקשרות המשוער הנו פטור ממכרז פומבי בהתאם לתקנות המכרזים.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE