חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 03/10/13 - פרוטוקול מס' 643

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

 

643/1 - תאום הנדסי וסטטוטורי של קטעים צפוניים – עמק איילון

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת ההתקשרות עם עמק איילון כך שתכלול גם את ניהול הביצוע של הפרויקטים לקידום זמינות (מעבר לניהול הביצוע של עבודות תומכות תכנון שאושרו בעבר) וכן ניהול פיקוח, תיאום של ביצוע העתקת תשתיות.

הרחבת ההתקשרות בפטור לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

 1. חלק מהליך התכנון שנעשה, כולל בתוכו תכנון פינוי תשתיות המפריעות לביצוע הכביש למקום חלופי.
 2. עמק איילון ניהלו את התכנון של הכביש ותכנון העתקת התשתיות, כחלק מהתכנון בוצע תיאום מול כל גורמי התשתית למיניהם.
 3. לחברה יתרון משמעותי בעצם היכרותם את התהליך וקשרי העבודה עם גופי התשתית השונים, דבר שיש לו שלכות בהשפעה על קיצור לוחות זמנים.
 4. תהליך העתקת תשתיות הינו חלק למעשה מתוך התכנון הכולל ואין הגיון להעביר לחברה אחרת לניהול.


643/2 - עופר דפני – בקרת זכיינים מנהרות הכרמל
   
החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות המשך עם עופר דפני כיועץ החברה לפרויקט מנהרות הכרמל והרחבת התכולה כך שיטפל בנתיב המהיר ושירותים נוספים מטעם הרשות הממונה.
הפטור לפי תקנה 3 (4) (ב) 3) לתקנות חובת המכרזים.

 
נימוקי הוועדה:

 1. היועץ הועסק באמצעות יפה נוף וההתקשרות התבססה על העסקתו באופן אישי
 2. העסקת היועץ  דרך יפה נוף הסתיימה ואנו רוצים להמשיך להתקשר עם היועץ באופן ישיר על מנת לשמור על רצף הטיפול במנהרות הכרמל.
 3. היועץ בעל ידע מצטבר וייחודי מתחילת הפרויקט, מקצועי ומסור .
 4. היועץ בעל קשרים טובים והכרות מעמיקה עם הפרויקט והפועלים בו.
 5. ההתקשרות ללא התיווך של יפה נוף הנה בעלות נמוכה יותר. בהתקשרות ישירה עם היועץ ניתן להסתייע בכישוריו ונסיונו גם בתחום הבקרה ההנדסית על פרויקט הנתיב המהיר. 
   
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE