חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 10/10/13 - פרוטוקול מס' 644

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

בדיקת הטרחות צנרת דלק בקטעים 7+3 – אסף קלר

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם פרופ' אסף קלר לביצוע בדיקות השפעה של עומסים על צנרת דלק בקטעים 7+3.

ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  1. פרופ' אסף קלר ביצע עבודת תזה בנושא הנדרש.
  2. נחשב כבר סמכא ברמה גבוהה לתחומים גיאוטכניים הקשורים להתנהגות חרסיתית והשפעתה על תשתיות.
  3. אושר ע"י תש"ן כגוף המופקד והאחראי על תשתיות הדלק.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE