חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 17/10/13 - פרוטוקול מס' 645

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

העסקת מנהל חשבונות לפרויקט הפריוריטי

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם FBC להעסקת מנהל/ת חשבונות (עובד חברת FBC)  מטעמם המתמחה בפריוריטי לתקופה של כשלושה חודשים.
ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 3 (4) (ב)(2) לתקנות המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  1. ההתקשרות הראשונהעם FBC נעשתה בעקבות הליך תחרותי לקבלת הצעות.
  2. הרחבת ההתקשרות הנה בהיקף קטן וקשורה לתכולת ההתקשרות הראשונה.
  3. קיים יתרון בעבודה מול גורםאחד שבסופו של דבר יהיה אחראי למערכת.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE