חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 24/10/13 - פרוטוקול מס' 646

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

  

תכנון מוקדם סומך אבליים – ש. קרני

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את ש. קרני לתכנון מוקדם עד שלב הסטטוטוריקה של מחלף סומך-אבליים ותכנון מפורט שלב ב' של המחלף, כולל חיבור למחלף גלעם ושילוב מקטע מכביש 781 וליווי הביצוע, ככל שיוחלט.
ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  1. ש. קרני תכנן את מחלף סומך ואת שלב א' המפורט של מחלף סומך באמצעות נת"י.
  2. מרחב המחלף כולל בתוכו מרכיב סופי של כביש 6 והתכנון לווה ע"י החברה באמצעות צוות לה"ב.
  3. במסגרת תוכנית נתיבי ישראל, נדרש קידום תכנון של ב' של המחלף (לצורך שילובו עם פרויקט רק"ל נצרת) וכן השלמות בהמשך למחלף צפונה).

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE