חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 11/02/18 - פרוטוקול מס' 829

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

אודי ליוויתן – ניהול תכנון

החלטה:

ועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת ההתקשרות עם משרד אודי לויתן שיכלול גם את  מחלפון ודרך גישה לקריית המודיעין ופרויקט הכפלת כביש 60 ממחלף מיתר לישוב מיתר.

ההתקשרות בפטור לפי 3 (4) (ב) (ד) לתקנות המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

המשרד של אודי לויתן מנהל את תכנון הפרויקטים של כביש 6 בקטעים 21/2 ו- 21/3 ומחלף מיתר. במסגרת פרויקט מחלף מיתר ובהתאם להנחיות משרד התחבורה, נוספו לחברה לאחרונה הפרויקטים: מחלפון ודרך גישה לקריית המודיעין ופרויקט הכפלת כביש 60 ממחלף מיתר לישוב מיתר.

פרויקטים אלה נמצאים בחלקם בתוך תחום הפרויקט המתוכנן של מחלף מיתר, בדגש על המחלפון והחיבור בין כביש 60 למחלף מיתר.

אין היגיון להכניס מנהל תכנון נוסף לפרויקטים אלה כיון שצוות התכנון הינו אותו הצוות המתכנן את המחלף ובשל שילוב ולקיחה בחשבון של הפרויקטים הנוספים שאמנם יבוצעו בזמן שונה, אך יש צורך להתחשב בהם ובהיבטי התכנון השונים כבר כיום, לרבות התאמות ושינויים שנדרש להכניס לתוך התכנון של מחלף מיתר כדי להקטין בעתיד את העלויות וההפרעות למשתמשי הדרך.

למשרד של אודי לויתן וצוותו היכרות רבה עם הפרויקט על כל היבטיו והחיבור של פרויקטים אלה בהיבט התכנון לפרויקט המקודם על ידם כיום. היבטים אלה נוגעים בין השאר לנושאים של סוג הקרקע, תשתיות קיימות וכאלה שהועתקו במסגרת פרויקט מחלף מיתר, סוגיות ניקוז, פתרונות סביבתיים ונופיים בעלי עניין למיניהם, רשויות, גורמים רלבנטיים לתיאום התכנון.

הבחירה במשרד של אודי ליויתן לניהול התכנון נכונה גם בשל העובדה שהיא חוסכת בזמן, לקידום פרויקטים אלה ובדגש על השינויים שיש להכניס כבר כיום באמצעות אותו צוות התכנון שמתכנן את מחלף מיתר שאותו מנהל משרד אודי ליויתן.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE