חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 02/02/20 - פרוטוקול מס' 966

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

966/1 - אישור חברת הוט כספק יחיד לנת"צ 444- עבודות קידום זמינות

החלטה:

הוועדה מאשרת את הוט כספק יחיד לביצוע עבודות תשתית תקשורת וחשמל במסגרת קד"ז בפרויקט נת"צ 444.

הפטור בהתאם לתקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 • רק הוט יכולה לבצע את העבודה על הקווים שלהם והיא מקובלת על שאר חברות התשתית לביצוע גם העתקת הקויים שלהם. כל קווי התקשורת  נמצאים ביחד.
 • העבודה נדרשת בשל חצייה של קווי תקשורת את קווי החשמל וההיגיון שיבוצע ע"י קבלן אחד שיהיה אחראי מקצה לקצה.
 • יש הסכמה של כל הספקים שיבוצע ע"י הוט
 • ביצוע בנפרד ע"י מספר קבלנים יפגע מהותית בלו"ז והמחירים שיתקבלו יהיו יקרים יותר.
 • חוות דעת סמנכ"ל הנדסה מצורפת לכאן.

966/2- אישור חברת הוט כספק יחיד בפרוייקטים שונים של החברה

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את הוט כספק יחיד לביצוע עבודות תשתית תקשורת וחשמל בפרויקטים המצורפים.

הפטור בהתאם לתקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים.

מצורפת חוו"ד סמנכ"ל הנדסה.

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

אישור ספק יחיד בפרוייקטי החברה – חב' הוט

החברה נדרשת לבצע את כל העבודות הנדרשות לצורך מיגון ו/או הוספת ו/או העתקת תשתית חב' הוט במסגרת פעילויות החברה בפרויקטים המופיעים ברשימה מצ"ב:

 • נת"צ 471
 • נת"צ על כביש 444 בין כביש 483 לכביש 5
 • נת"צ על כביש 444 ממחלף קסם ועד לתחנת הרכבת ראש העין
 • כניסה משנית לקריית המודיעין
 • כביש 444 באזור מחלף אייל
 • הקמת מחלף גבעת כח
 • פיתוח כביש 46 ממחלף גבעת כח (לא כולל) עד וכולל קידום מחלף הטייסים
 • 5233 ממזרח ל 6 ועד 444 ממערב
 • כביש 6 שוקת - נבטים 21/3
 • כביש 6 סומך- שלומי – קטעים 8 ו-9
 • הקמת מחלף איבטין ושדרוג כביש 762
 • מסילת זבולון (נשר-יאסיף)
 • הקמת מחלף חולדה (6/411)
 • נת"צ על כביש 40 מקריית מלאכי עד כפר סבא
 • מסילת הגליל המערבי (יאסיף - שלומי)
 • מסילת הדרום (גורל-שוקת)
 • מחלף בית נחמיה
 • הקמת מחלף אלכסנדר
 • שדרוג כביש 60 ממחלף מיתר (לא כולל) ועד לישוב מיתר
 • כביש מספר 444 - עוקף טייבה
 • כביש 553 המחבר בין מחלף אלכסנדר ועד כביש 4
 • שדרוג מחלף סומך
 • כביש 383

 

 • דרישת חב' הוט הינה שכל עבודה הנוגעת לתשתית השייכת לחב' הוט  תבוצע על ידה ו/או ע"י מי מטעמה בלבד.
 • כגורם ההנדסי הבכיר בחברה, דעתי המקצועית היא שביצוע עבודות הנוגעות לתשתיות של חב' הוט יבוצעו על ידי חב' הוט ו/או מי מטעמה בלבד, ולא ניתן לבצע את העבודה באמצעות ספק אחר.
 • לפיכך והיות והעבודה הנדרשת בפרויקטים לעיל אינה יכולה להתבצע ע"י גורמים אחרים, ממליץ הח"מ כגורם המקצועי ההנדסי בחברה, לאשר את חב' הוט כספק יחיד בפרויקטים אלה, לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים.

 

966/3 - יפה יגר- רישום פרוטוקולים

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את עו"ד יפה יגר לרישום פרוטוקולים בחברה.

 

נימוקי הבקשה:

 • לחברה נדרש גורם להקלטת ותמלול ישיבות הדירקטוריון וועדותיו.
 • יפה יגר בעלת נסיון רב שנים בעריכת פרוטוקולים ברמה גבוהה מאוד.
 • החברה יוצאת להליך מכרז נוסף מאחר והמכרז אליו יצאה לא צלח.
 • ההתקשרות נדרשת עד לסיום ההליך  הנוסף.
 • ההתקשרות בפטור בהתאם לתקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE