חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 18/03/18 - פרוטוקול מס' 835

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

פרייברג מהנדסים - הרחבת התקשרות מחלף מיתר

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת התקשרות המשך  עם פרייברג מהנדסים והרחבת התכולה כך שתכלול גם את תכנון מוקדם וסופי של מחלפון לאיזור התעסוקה כחלק מכביש הגישה לקריית המודיעין,

ההתקשרות בפטור בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • תכנון המחלפון של הכניסה לאזור התעסוקה כולל הכניסות והיציאות אל המחלפון וממנו נמצא בתחום של התכנון והביצוע של מחלף מיתר אותו מתכנן המתכנן.
  • למתכנן יש היכרות עם האתר ועם כל הגורמים הרלוונטיים לצורך ביצוע התכנון. הכנסת מתכנן אחר שיעסוק מול אותם גורמים צפויה להביא לעיכוב בתכנון העבודה.
  • הקטעים הנוספים מהווים את המשכו הישיר של התכנון הנוכחי (שמבוצע כעת) ומתחברים אליו  - דבר שייעל ויקצר מאד את משך הזמן שיידרש לצורך השלמת תכנון הקטעים הנוספים.
  • תכנון המחלפון - ככל שיקודם  בדחיפות, נוכל  להכניסו לביצוע חלקי ו/או מלא  במסגרת פרויקט הביצוע של מחלף מיתר העומד לצאת בקרוב היות והם נמצאים באותו אתר פיזי בו מבוצעות העבודות של מחלף מיתר.  בחירת מתכנן שישלב  את תכנון המחלפון בתוך מחלף מיתר יקדם את היכולת לבצע את המחלפון כבר במסגרת פרויקט מחלף מיתר, צעד שעתיד לחסוך בזמן וכסף בעתיד.
  • תכנון הקטעים הנוספים ע"י אותו המתכנן יבטיחו התחברות חלקה בין מקטעי התכנון השונים במרחב שוקת.
    הפטור בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות המכרזים.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE