חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 04/02/18 - פרוטוקול מס' 828

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

חברת מטריקס - תוכנה לוועדת ערר - רישוי וניהול המערכת בענן + תחזוקה ותיקוני תקלות

החלטה:

ועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם חברת מטריקס לליווי מערכת ועדת ערר, פניות הציבור לפי חוק חופש המידע, תיקון תקלות ופיתוחים, רישוי וניהול המערכת בענן.

הפטור בהתאם לתקנה 34 (2) לתקנות המכרזים

נימוקי הבקשה:

  • מטריקס הגוף שהקים את המערכת לוועדת ערר, פניות הציבור ופניות לפי חוק חופש המידע, יש חשיבות וחיסכון בכך שהגוף שהקים את המערכת ימשיך לתפעל ולנהל
  • הכנסת גוף אחר משמעותה שעות לימוד רבות שיעלו לחברה במשאבים בכסף ובזמן
  • החברה מרוצה מהשירות שניתן ע"י מטריקס ובנוסף המחיר נמוך מהמחיר ששולם קודם, ולכן מטעמי חסכון ויעילות נדרשת התקשרות איתם

פלאפון התקשרויות

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם חברת פלאפון לאספקת שירותי טלפונים ניידים לחברה. 

הפטור בגדר תקנה 34 (8) לתקנות המכרזים

נימוקי הוועדה:

  • החברה ביצעה בדיקה מול 4 החברות הגדולות המספקות שירותים לטלפונים ניידים.
  • חברת פלאפון היא ההצעה הטובה והזולה ביותר
  • הפטור בגדר 34 (8) לתקנות המכרזים

דמי ניהול/אחזקת בניין טויוטה

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת תשלום דמי ניהול של 4 משרדי החברה בבניין טויוטה.

הפטור בהתאם לתקנה 34 (7) לתקנות המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  • דמי הניהול הם רכיב במסגרת התקשרות לשכירות המשרדים, הפטור לפי תקנה 34 (7) לתקנות חובת המכרזים
  • הפטור ממכרז בהתאם לתקנה 34 (7) , התקשרות לרכישת זכות במקרקעין כאשר המקרקעין המסוים דרושים לחברה מפאת מיקומם המיוחד. 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE