חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 29/12/19 - פרוטוקול מס' 955

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

955/1 - ביצוע חיתוכי בדיקה ופיקוח- כביש 46 רשות העתיקות

החלטה

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת ביצוע חיתוכי בדיקה ופיקוח באתר עתיקות בכביש 46 באמצעות רשות העתיקות.

נימוקי הוועדה:

 • ההתקשרות בפטור בהתאם לתקנה  3 (7) לתקנות המכרזים
 • רשות העתיקות היא הגוף היחיד המוסמך לביצוע חפירות בדיקה

 

955/2 - בר טכנולוגיות (ד.ש. בע"מ)

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם בר טכנולוגיות לניהול ושדרוג מערכת נכסים עד לכניסת תוכנה חדשה.

נימוקי הוועדה:

 • בר טכנולוגיות החברה שהקימה עבורנו את התוכנה הקיימת לניהול הפקעות, המערכת הוקמה ומתוחזקת ע"י בר טכנולוגיות.
 • החברה מתעדת להחליף את התוכנה לתוכנה עדכנית יותר וההתקשרות נדרשת להשלמת העבודה השוטפת עד כניסת מערכת חדשה.
 • הפטור בהתאם לתקנה 34 (2) לתקנות המכרזים

 

955/3 - צביקה לנדוי – יועץ ביטוחי

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את צביקה לנדוי כיועץ ביטוח של החברה

הפטור בהתאם לתקנה 34 (2) ו 3 (4) (ב) (3) לתקנות המכרזים.

.

נימוקי הוועדה:

 • היועץ מלווה את החברה מכיר את החברה ודרך פעילותה.
 • החברה מרוצה ממקצועיותו
 • היקף התקשרות גדל עקב גידול בפעילות החברה בתחום מכרזים והתקשרויות.
 • החברה מתעתדת לצאת למכרז ליועץ ביטוח בשנת  2021.

 

955/4 - חברת KNOWEDE- אילן דמבינסקי

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את KNOWEDE - אילן דמבינסקי כיועץ מחשוב בתחום התוכנה.

הפטור בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות המכרזים.

נימוקי הוועדה:

 • היועץ נבחר בהליך קבלת הצעות ומלווה את החברה במספר מטלות
 • הספק מקצועי ומסייע לחברה.
 • לאור הגידול במכרזים החברה תצא למכרז ב- 2020.

 

955/5 - מטריקס – יועץ לתוכנה לועדת ערר

החלטה

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם מטריקס לליווי תוכנה לוועדת ערר ופניות הציבור.

הפטור בהתאם לתקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.

נימוקי הוועדה:

 • ההתקשרות המקורית היתה עם מייקרוסופט ששינתה את המודל העסקי שלה ב-2018 והחברה נאלצה להתקשר עם חברת מטריקס שלמעשה הקימה ופיתחה את מערכת ועדת ערר ופניות הציבור.
 • יציאה למכרז תהיה כרוכה בזמן רב ואובדן ידע נרחב שקיים במטריקס.
 • הפטור בגדר תקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.

 

955/6 - הלפרין- ליווי הקמת מערכת לשימור הידע והמידע

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את דב הלפרין כיועץ לליווי והקמת מערכת לשימור הידע והמידע עד לסיום הליך מכרז מתוכנן.

הפטור בהתאם לתקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.

נימוקי הוועדה:

 • לחברה ניסיון טוב ויחסי אמון  עם היועץ שנבחר במקור בהליך תחרותי ואשר קידם והוביל תהליכים מורכבים אחרים בחברה לאפיון והטמעה של מערכות מחשוביות בדרך מיטבית.
 • מדובר ביועץ מקצועי, בעל ניסיון רלוונטי עשיר, זמין, שירותי, הנותן פתרונות יעילים לסוגיות מקצועיות סבוכות.
 • ההתקשרות נדרשת לחברה עד ליציאה למכרז ב- 2020.

 

955/6 - אילן לוין/איריס דנון – ייעוץ בנושאי שכר

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת העסקת אילן לוין ואיריס דנון לייעוץ בנושא שכר.

הפטור בהתאם לתקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.

נימוקי הוועדה:

 • מדובר ביועץ בעל מומחיות וידע ייחודית.
 • נדרשת הכרות מעמיקה של השכר ותנאיו במגזר הציבורי באופן רוחבי.
 • נדרשים יחסי אמון מיוחדים עם היועץ והכרות של החברה.
 • מדובר בשוק יועצים מצומצם.

 

955/7 - ארכיב 2000

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את ארכיב 2000 לאחסון מסמכי החברה.

הפטור בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות המכרזים.

נימוקי הוועדה:

 • תיקי החברה מאוחסנים בארכיב 2000.
 • החברה תבדוק אפשורת לאמץ תוצאות מכרז של החשכ"ל שאמור לצאת בקרוב.
 • אין הבדלים משמעותיים בשירות או במחיר בין חברות ארכיב שנבדקו.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE