חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 30/10/13 - פרוטוקול מס' 647

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

647/1 - ביצוע סקר פיתוח מקדים רשות העתיקות בקטע סומך-ראש הנקרה – קטעים צפוניים

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת ביצוע חפירות בדיקה ארכיאולוגיות + ביצוע סקר פיתוח מקדים בקטע סומך – ראש הנקרה – קטעים צפונים באמצעות רשות העתיקות.
ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (7) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

סקר וחפירות בדיקה הם בסמכותה הבלעדית של רשות העתיקות עפ"י חוק.


 

647/2 - העתקת סככת הדרים – תחנת חדרה מזרח – משרד פלנקון

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת מטלת התכנון של משרד פלנקון כך שיטפל גם בתכנון וליווי העתקת סככת ההדרים בתחנת חדרה מזרח.
הרחבת ההתקשרות פטורה ממכרז  לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  1. המבנה משולב במכלול התחנה עם זיקה ישירה למבנים הנוספים – הן התחנה החדשה והן מבנים נוספים המיועדים לשימור.
  2. המבנה אמור להוות חלק אורגני מערך תפעול ותפקוד תחנה, על כל שירותיה השונים.
  3. המתכנן, חב' פלנקון – מופקד על תכנון התחנה ויתר המבנים. כל הידע והנתונים בידיו ולכן מתחייב שהוא ימשיך.
  4. שמירה על אחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות.
     

674/3 - פיקוח קרקע חלופית ותוואי המסילה המזרחית

 

החלטה:

ועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה על התקשרות עם רט"ג לצורך העסקת הסיירת הירוקה לפיקוח ושמירה על הקרקע החלופית ותוואי המסילה המזרחית.
ההתקשרות בפטור ממכרז ע"פ תקנה 3 (7) לתקנות המכרזים.

נימוקי הוועדה:

התקשרות  עם רט"ג - תאגיד שהוקם בחוק במסגרת תפקידי  התאגיד ע"פ החוק שהקימו.
 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE