חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 01/12/19 - פרוטוקול מס' 948

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

948/1 - איטר הנדסה וניהול פרוייקטים

החלטה:

וועדת מכרזים מאשרת התקשרות המשך עם איטר הנדסה וניהול פרוייקטים לפיקוח על ביצוע עבודות במשרדי החברה החדשים.

הפטור בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  • איטר הנדסה זכה בהליך תחרותי.
  • נדרשו תוספות ושינויים במשרדי החברה החדשים לאחר משך זמן הביצוע.
  • העבודה הסתיימה.

 

948/2 - שמוליק רביד - יועץ אסטרטגי וארגוני

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות המשך עם שמוליק רביד כיועץ אסטרטגי וארגוני.

ההתקשרות בפטור בהתאם לתקנות (3)(4)(ב)(3) ו- 34(2) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  • נדרשת רציפות וקשר לעבודה שנעשתה עד כה ע"י היועץ האסטרטגי והארגוני.
  • המטלות נדרשות לצורך השלמת הליך אסטרטגי אבחון וארגוני.
  • נדרשת הרחבה לתוכנית פיתוח מנהלים כחלק מהרפורמה שעוברת החברה.
  • החברה מתעתדת לצאת להליך מכרז בשנת 2021.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE