חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 25/02/18 - פרוטוקול מס' 832

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

832/1 - משרד עו"ד כחלון ושות'

החלטה:

ועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת ההתקשרות עם משרד עו"ד כחלון לליווי משפטי של הליכי ההפקעה (לרבות הסדרי הפיצוי) בתחום מפער הקישון, כך שתכלול גם את לווי הליכי הפקעה והסדרי הפיצוי בקטע שבין עין תות ליוקנעם, (קטעים 1+2 של כביש 6).

הרחבת ההתקשרות הנה בהתאם לתקנה  3(4)(ב)(3) לתקנות המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

מדובר בתוספת מינורית של השלמת הטיפול בהפקעות ותפיסת חזקה של כ 6 ק"מ על רצף גאוגרפי אחד של כביש 6, והמשך ישיר של פרויקט יקנעם סומך, לרבות תחום מפער הקישון;

חלק מבעלי הזכויות הם אותם בעלי זכויות עמם נוהל המו"מ בגין ההפקעות במפער הקישון;

לחברים האחרים בצוות ההפקעות של המפער (מנהלת הצוות והשמאי) הורחבה המטלה כך שתכלול את הקטע בין עין תות ליקנעם, ומטעמי חיסכון ויעילות ראוי שאותו הצוות ישלים את העבודה במקטע זה במשותף.

 

832/2 - חברת יישום פתרונות אנושיים– הגדלה לשנת 2017

החלטה:

ועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הגדלת ההתקשרות עם יישום לשנת 2017 .

הגדלת ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות המכרזים

 

נימוקי הוועדה:

 • יישום פתרונות אנושיים נותנת שירותים למזכירות ברמות שונות לשביעות רצון החברה,
 • אין כמעט הבדלים בין החברות  שכן ככלל שכ"ט נקבע לפי משכורת המזכירות. 
 • החברה פונה במקביל גם לחברת השמה נוספת.

 

832/3 - יישום פתרונות אנושיים – חברת כח אדם

החלטה:

ועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם יישום פתרונות אנושיים  חברת כח אדם לשנת 2018 לצורך איתור מזכירות זמניות וקבועות לחברה.

התשלום לפי השמה בפועל.

הפטור בהתאם לתקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 • יישום פתרונות אנושיים נותנת שירותים למזכירות ברמות שונות לשביעות רצון החברה,
 • אין כמעט הבדלים בין חברות ההשמה במחיר, שכן שכ"ט נקבע לפי משכורת המזכירות. 
 • החברה פונה גם לחברת השמה נוספת
 • היקף ההתקשרות נופל בגדר תקנה 34 (2)

 

832/4 - חברת תגבור- חברת כח אדם

החלטה:

ועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת פניה לחברת תגבור לצורך איתור מזכירות זמניות וקבועות לחברה. התשלום לפי השמה בפועל.

הפטור בהתאם לתקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.

 

נימוקי הועדה:

 • חברת תגבור נותנת שירותים למזכירות ברמות שונות לשביעות רצון החברה,
 • היקף ההתקשרות נופל בגדר תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.
 • אין כמעט הבדלים במחיר שנקבע לפי משכורת המזכירות. 
 • החברה פונה גם לחברת השמה נוספת

 

832/5 - חברת מנפאואר

החלטה:

ועדת מכרזים והתקשרויות מאשר פניה לחברת מנפאואר לצורך איתור עובדות זמניות לחברה מעת לעת ולפי הצורך. ההתקשרות עפ"י השמה בפועל.

הפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות חוברת המכרזים.

 

נימוקי הועדה:

 • מנפאואר נותנת שירותים למזכירות ברמות שונות לשביעות רצון החברה,
 • החברה מקבלת שירותים גם מחברות השמה נוספות 
 • היקף ההתקשרות נופל בגדר תקנה 34 (2) לתקנות  חובת המכרזים

 

832/6 - חברת קינן שפי

החלטה:

ועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם חברת קינן שפי למתן שירותי אבחון למועמדים.

הפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות

 

נימוקי הועדה:

 • לחברה ניסיון טוב עם חברת קינן שפי (בהליכים בעבר).
 • השירות הניתן על ידי הרפרנטית של החברה הינו מקצועי מאוד, מהיר ואיכותי.
 • היקף ההתקשרות במסגרת תקנה 34(2) לתקנות המכרזים.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE