חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 19/11/19 - פרוטוקול מס' 945

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

945/1 - ציפוי חלונות במשרדים- חברת אל סורג

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם אל סורג לביצוע הצללה וציפוי חלונות המשרד.

הפטור בהתאם לתקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • החברה פנתה לקבלת הצעות מ-3 חברות.
  •  הספק המוצע מאושר ע"י הנהלת מרכז עזריאלי.
  •  הצעת הספק המוצע הינה הזולה ביותר.
  • הסכום בגדר תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

945/2 - חברת פולוקובסקי -מדבקות ושילוט בחברה

החלטה:

וועדת מכרזים מאשרת הגדלת התקשרות עם חברת פולקובסקי לצורך מיתוג משרדי החברה

ההתקשרות בפטור בהתאם לתקנה 3 4 (ב) (3) לתקנות המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

החברה נבחרה בהליך תחרותי.

נדרשת תוספת לצורך השלמת העבודה.

 

 

945/3 - רו"ח יהודה אלגריסי – ייעוץ בנושאים חשבונאיים שונים

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם רו"ח יהודה אלגריסי ליעוץ בנושאים חשבונאיים שונים.

הפטור בהתאם לתקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הבקשה:

  • רו"ח יהודה אלגריסי מלווה את החברה בשנה האחרונה בכל הקשור לטיפול בסוגיות חשבונאיות מורכבות.
  • רו"ח אלגריסי צבר ניסיון והבנה בדוחות הכספיים של החברה.
  • בחצי השנה האחרונה רו"ח אלגריסי מייעץ לחברה בכל הקשור למעבר לדיווח לפי כללי ה IFRS.
  • העבודה נמצאת בעיצומה והכנסתו של גורם אחר תביא לכך שהחברה לא תעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE